Who run the world? Vrijwilligers! En hoewel vrijwilligerswerk doorgaans onbetaald is, kun je er als organisatie wel voor kiezen om je vrijwilligers te vergoeden voor de kosten die ze maken. Daarbij dien je je wel te houden aan enkele maximumbedragen, die jaarlijks herbekeken worden. Benieuwd naar de maxima voor dit jaar? Hier zijn ze dan.

Forfaitaire kostenvergoeding

Voor de forfaitaire kostenvergoeding dienen vrijwilligers rekening te houden met een maximum zowel op dag- als op jaarbasis. In 2024 bedraagt het maximum per dag €41,48 en op jaarbasis geldt €1.659,29 als maximum. Deze maxima gelden voor alle kostenvergoedingen die een vrijwilliger in totaal ontvangt en grenzen dus niet binnen de muren van één organisatie. Verder dienen de kosten direct verband te houden met de uitvoering van het vrijwilligerswerk, zijn er geen bijbehorende bewijsstukken vereist en kan dit type vergoeding gecombineerd worden met een kilometervergoeding voor verplaatsingen.

Verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Op bovenstaande maxima gelden wel uitzonderingen voor bepaalde categorieën van vrijwilligers: sportcoach, sporttrainer, sportlesgever, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester en seingever bij sportwedstrijden. Voor deze functies kun je een beroep doen op een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding met een maximum van €3.047,43 op jaarbasis in 2024. Het maximumbedrag per dag blijft onveranderd.

Kilometervergoeding

Ook de kilometervergoedingen ondergingen een indexering. Van 1 januari t.e.m. 31 maart 2024 bedraagt de vergoeding voor eigen wagen, motor of bromfiets € 0,4269/km. Voor de fiets is dat € 0,35/km. Dit type vergoeding wordt op kwartaalbasis geïndexeerd, in functie van de schommelingen in brandstofprijzen. Vanaf april 2024 zullen deze tarieven dus opnieuw aangepast worden.

Registratietool to the rescue

Om bovenstaande maxima correct na te leven, is het belangrijk om alle vergoedingen binnen je organisatie goed bij te houden. Twizzit’s registratietool biedt hiervoor dé oplossing. Verzamel makkelijk alle vergoedingen (prestaties, onkosten, kilometervergoedingen, …) op één plek, stel maxima in / bij in functie van (index)wijzigingen en Twizzit geeft je vervolgens een waarschuwing bij overschrijding. Zo volg je de maxima voor vrijwilligersvergoedingen met je ogen toe op. Easy does it, toch?

Aan de slag gaan met de registratiemodule in Twizzit? Dan helpt dit webinar over de registratiemodule je vlot op weg.

Meer weten over limieten instellen voor vergoedingen in Twizzit? Dan ben je in dit artikel over limieten instellen in Twizzit aan het juiste adres.