Resultaten analyseren

Inhoud overzicht

Het overzicht tabblad van het rapport bevat de resultaten van het rapport voor de contacten die aan de rapport instellingen voldoen. Je vindt er o.a. de volgende info terug:

 • Naam contact

 • Huidige graad

 • Volgende graad

 • Eén of meerdere van de volgende voorwaarden i.f.v. de instellingen van het rapport. Indien een voorwaarde niet van toepassing is voor een bepaald contact, dan wordt dit in de kolom in kwestie met een liggende streepje weergegeven.

  • Leeftijd (volgens jaar)

  • Leeftijd (volgens geboortedatum)

  • Dagen sinds laatste graad

  • Aanwezigheden sinds laatste graad

  • Lidmaatschaptype van contact

  • Extra veld van contact

 • Voorwaarden voldaan

  • De kolom ‘voorwaarden voldaan’ bevat het icoon '' wanneer aan alle voorwaarden voor de volgende graad wordt voldaan. De kolom bevat het icoon '' wanneer dat niet het geval is. Dit is louter een indicatie en geen vereiste om vervolgens een waarde te kunnen toewijzen in de kolom ‘waarde toewijzen’.

 • Waarde toewijzen

  • Via de kolom 'waarde toewijzen' kun je een nieuwe waarde toekennen aan het extra veld gelinkt aan het rapport voor het contact in kwestie. 

 

Kolommen sorteren

De kolom ‘naam’ in het overzicht kun je alfabetisch sorteren via het icoontje '' in de titelrij. De kolommen ‘huidige graad’ en ‘volgende graad’ kun je numeriek sorteren via het icoontje ''. Het icoontje kleurt zwart indien de sortering actief is en licht grijs indien die niet actief is.

 

Resultaten filteren

Klik rechts bovenaan de pagina op de zoekfilter '' om de resultaten in het overzicht te filteren volgens je zoekopdracht. Je kan er filteren op naam van het contact, de huidige waarde van het extra veld en contacten met een huidige waarde voor het extra veld.

Was this helpful?
Over de module beheer graden
Over beheer graden
Rapport maken / beheren
Rapport toevoegen
Rapport instellen
Naam rapport wijzigen
Rapport verwijderen
Rapport analyseren / evalueren
Resultaten analyseren
Waarden toewijzen
Rapport delen
Rapport exporteren